Vinyl

 Netherlands

 
Monthly magazine published between February 1981 and February 1988. Vinyl started as a "new Dutch magazine that focuses on contemporary and experimental music". Later Vinyl changed to be more a lifestyle magazine of music, fashion, art, literature and film. In the end of 1987 Vinyl was acquired by publisher of the main competitor magazine OOR, and thereafter closed. (wikipedia)

1986 December

Vol. 6 No. 12

 

'Zappa-dag in De Effenaar' Absolutely Frank
By Joost Niemöller, p 11

Frank Zappa
(Part 1)
By Michael Maksymenko & Lars Esselius, pp 42-43, 45


Soms strekt de invloed van een popmuzikant verder dan de platenbak, vooral als we te maken hebben met een 'persoonlijkheid'. Wie geen grote liefhebber van de muziek van Frank Zappa is, doet er toch verstandig aan niet meteen door te bladeren. Zappa is namelijk zo'n persoonlijkheid: de bekendheit en de invloed die hij met zijn muzikale talent verworven heeft, stelt hij ten dienste van andere zaken dan zijn eigen beurs. Hij is niet persé een weldoener of een onbaatzuchtige ridder, maar heeft wel een mening waarmee rekening gehouden dient te worden. 

Automatic translation: Sometimes the influence of a pop musician extends beyond the record crate, especially when we are dealing with a 'personality'. If no great lover of the music of Frank Zappa's, does not yet wise to immediately scroll. Zappa is in fact such a personality: the reputation and influence he has acquired his musical talent, he suggests serving business other than his own purse. He is not necessarily a benefactor or a selfless knight, but has an opinion that should be taken into account.

 

 

1987 January

Vol. 7 No. 1

 

Frank Zappa
(Part 2)
By Michael Maksymenko & Lars Esselius, pp 14-15, 17


In de vorige Vinyl sprak Frank Zappa uitgebreid over zijn wilde plannen voor een eigen televisieshow. Nu het vervolg van het vijf uur durende interview met Zappa in Z'n privé-studio. Dit keer gaat Zappa meer in op zijn muzikale toekomst en verleden. "Zie je die stapel daar? Dat zijn 25 uur solo's."

Automatic translation: In the previous Vinyl Frank Zappa spoke at length about his plans for his own television show. Now the rest of the five-hour interview with Zappa in his private studio. This time Zappa speaks more on his musical future and past. "See that pile over there? Those are 25 hours of solos."